kontakt

STAVOMONT Piešťany s.r.o.

Sídlo: Krajinská č. 3, 921 01 Piešťany

IČO: 36 220 671

Tel.: 033/77 218 01

Mob. Tel.: 0903 213 605

e-mail: stavomont@stonline.sk

spoločnosť zapísaná v OR OS v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10268/T